Bytový dům na Karlíně v Praze

Před realizací

Během realizace

Po realizaci