Rooftech s.r.o.

Izolace teras a balkónů

V současné době velmi populární, zvyšují užitný prostor bytu.

Základem je plně pochozí plochá střecha, která následně má několik dalších variant a úprav.  Štěrkový zásyp, terasová dlažba ,dřevěný obklad.
Vše záleží na druhu využití a přání zákazníka.

Zelené střechy


Zelené střechy poskytují jak elegantní a moderní vzhled střechy, tak ale i mnoho výhod. Mezi ně patří:

Zlepšení mikroklimatu a kvality ovzduší.
Pokles nákladů na vytápění.
Omezení hluku a zlepšení tepelné izolace.
Optimalizace zadržování a následného využití dešťové vody.
Prodloužení životnosti střechy díky ochraně proti UV záření.

Izolace spodních staveb, izolace základových desek


K hydroizolaci spodních staveb a základových desek používáme dva druhy materiálů:

- asfaltové pásy

- hydroizolační folie z měkčeného PVC

Volba materiálu a jeho správná aplikace předchází po celou dobu životnosti stavby problémům s její vlhkostí.


Izolace plochých střech

Izolace spodních nádrží

Průmyslové objekty
Rodinné domy